Energikrav ved renovering udfordrer byggebranchen

SBi 2017:02Det er ikke uproblematisk at håndtere bygningsreglementets krav om energibesparelser ved renovering af etageboliger og erhvervsbyggerier. Især regler om renovering af bygningsdele og gennemførelse af rentable energibesparelser udfordrer byggebranchen.

Det viser en interviewundersøgelse, som SBi har gennemført for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blandt byggeriets organisationer, bygningsejere samt rådgivende og udførende parter.

Udfordringerne, som nævnes, omfatter bl.a. kortsigtede eller fastlåste økonomiske rammer i renoveringsprojekterne, usikre forudsætninger ved rentabilitetsberegninger, manglende viden og kontrol, gråzoner ved fortolkning af reglementet og hård konkurrence på pris ved udbud.

På den positive side nævnes dog også, at energikravene ved renovering generelt er med til fremme energibesparende tiltag og dialog med bygherrer om efterisolering ved renoveringssager. 

Læs rapporten: 'Overholdelse af energikrav ved renovering'.

Sidst opdateret 09. februar 2017