Forskningsudgivelse

Overholdelse af energikrav ved renovering

Denne rapport indeholder en kvalitativt baseret undersøgelse af, hvorvidt bygningsreglementets energibestemmelser ved renovering af bygninger bliver overholdt.

SBi 2017:02Projektet fokuserer på den del af Bygningsreglementet, der vedrører ombygninger og andre forandringer og dermed hører under kapitel 7.4.1.  

Undersøgelsen baserer sig på kvalitative interview, hvor de interviewede er lovet fuld anonymitet. Der er i første fase af projektet gennemført interview med relevante organisationer i byggebranchen. I den anden fase af projektet er der gennemført interview med rådgivere og udførende, som foretager renoveringsprojekter på større ejendomme, samt med bygningsejere og administratorer. 

Læs nyhed: 'Energikrav ved renovering udfordrer byggebranchen' (feb. 2017).

Læs rapporten: 'Overholdelse af energikrav ved renovering' (2017)

Sidst opdateret 08. februar 2017