Modeller til energibesparelser i kommunale bygninger

Fire forskellige modeller fremlægges og analyseres i forhold deres styrker og svagheder.

Rapporten beskriver fire forskellige modeller til at gennemføre energioptimering i større ejendomsporteføljer. Modellerne er baseret på rundspørger blandt danske kommuner om deres praksis samt casestudier af fire kommuners indsatser for energioptimering af deres ejendomme. I rapporten diskuteres styrker og svagheder ved de forskellige modeller, og hvilke organisatoriske forhold, der bør medtænkes, når der gennemføres energioptimering. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Energiforum Danmark og Statens Byggeforskningsinstitut og er støttet af RealDania.

Se eller download rapporten: 'Modeller til energibesparelser i kommunale bygninger' (2013).

Forskere

Jesper Ole Jensen, Ole Michael Jensen

Dorte Nørregaard Larsen

Sidst opdateret 30. september 2013