Forskningsudgivelse

Min klimaplan

I rapporten evalueres Middelfart Kommunes bestræbelser på at reducere CO2-udslippet i en række enfamiliehuse i tre parcelhusområder ved at opfordre ejerne til fælles energirenovering, som skulle gøre det billigere at forhøje husenes energistandard.

Som led i Middelfart Kommunes arbejde med at reducere CO2-udslippet samlede kommunen en række enfamiliehuse i tre parcelhusområder og opfordrede ejerne til fælles energirenovering, som skulle gøre det billigere at forhøje husenes energistandard. Husejerne skulle opnå stordriftfordele via rabatter hos udpegede lokale håndværksvirksomheder ved her og nu at sætte gang i renoveringsopgaverne.

Det lykkes kun for alvor i det ene af de tre områder at komme i gang med renoveringerne. Grunden til at det faldt til jorden de to andre steder var, at de individuelle husejere ikke var tilbøjelige til at bruge de samme håndværkere og det samme pengeinstitut. Derudover havde de forskellige forsyningsselskaber, og de var ikke indstillet på at få opgaverne udført samtidig. 

Seniorforsker Ole Michael Jensen har evalueret indsatsen.

Se rapporten: Min klimaplan. En model for energirenovering af enfamiliehuse (2011).

Se Artikel i Forsk30: Svær fødsel for stordriftmodel (02.2011)

Sidst opdateret 02. marts 2011