Forskningsudgivelse

Køl af og varm op med faseskiftende materialer

Kort inføring i brugen af faseskiftende materialer til regulering af temperaturen i bygninger.

Rapporten giver en kort indføring i muligheder og potentialer for at bruge faseskiftende materialer i danske bygninger. Materialers faseskift er betegnelsen for, når materialer ændrer form fra fast til flydende og omvendt fra flydende til fast form.

Materialet bruges i forskellige traditionelle byggematerialer, som f.eks. gips og beton, til at regulere temperaturen i bygninger.

Faseskiftende materialer kan sammen med natkøling bruges til at undgå overophedning om sommeren uden mekanisk køling. Tilsvarende kan faseskiftende materialer bruges til at øge bygningens varmekapacitet om vinteren, da der akkumuleres betydelige energimængder ved selv små temperaturstigninger, når materialet skifter fase fra fast form til flydende.

Se eller download 'Køl af og varm op med faseskiftende materialer' (2011).

Rapporten er en sammenfatning af SBi 2011:11: 'Anvendlese af faseskiftende materialer i fremtidens bygninger. Forbedring af energieffektivitet og indeklima' (2011).

Artikel i Forsk31 'Faseskiftende materialer forbedrer natkøling' (06.2011)

Forskere

Jørgen Rose

Rasmus Lund Jensen, Per Heiselberg, Magne Hansen, Ane Mette Walter, Camilla le Dous, Niels Uhre Christensen, Ole Daniels, Jesper Nørgaard

Sidst opdateret 17. november 2015