Energiforbrug kan forudsiges præcist

Det har i fagkredse været diskuteret, om man med tilstrækkelig præcision kan forudsige bygningers energiforbrug efter renovering.

Det har i fagkredse været diskuteret, om man med tilstrækkelig præcision kan forudsige bygningers energiforbrug efter renovering.

SBi har, sammen med det rådgivende ingeniørfirma Ørtoft A/S, beregnet og målt energiforbruget i en stor renoveret kontorbygning. Resultaterne viser, at energiforbruget kan forudsiges rimeligt præcist.

Forudsætningen er, at man foretager en detaljeret og omhyggelig kvalificering af inputdata til det anvendte beregningsprogram. Både beregningsprogrammerne Be10 og PHPP giver konsistente resultater.

Beregninger og målinger er foretaget på ejendommen Vester Voldgade 123, opført i 1938 og gennemgribende renoveret i 2011, hvorved den blev Verdens største bygning renoveret til at blive et passivhus.
 
Se SBi-rapport om forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter.

Energiforbrug kan forudsiges præcist

Vester Voldgade 123 omfatter 5.700 bruttoetagemeter og ejes af Bygningsstyrelsen. Foto: Bygningsstyrelsen.

Sidst opdateret 14. september 2015