Forskningsudgivelse

Forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter

Sammenligning af beregnet og målt energiforbrug efter renovering af en stor kontorbygning viser, at det er muligt at opnå en rimeligt præcis forudsigelse af det faktiske energiforbrug.

Forudsætningen er, at man foretager en detaljeret og omhyggelig kvalificering af inputdata til det anvendte beregningsprogram. I rapporten anvendes beregningsprogrammerne Be10 og PHPP, som begge giver konsistente resultater. Det anbefales, at man ved eventuel garantistillelse gennemfører en følsomhedsanalyse, så man kan fastlægge et interval for den forventede besparelse. Rapportens beregninger og målinger er foretaget på ejendommen Vester Voldgade 123, opført i 1938 og gennemgribende renoveret i 2011.

Se eller download rapporten 'Forskelle i beregnet og målt energiforbrug i energirenoveringsprojekter (2015)'

Kontakt

Jørgen Rose

Sidst opdateret 14. september 2015