ESCO i danske kommuner

En opsamling af motiver, overvejelser og foreløbige erfaringer med ESCO i kommunale bygninger

ESCO (Energy Service Company) er et relativt nyt begreb i indsatsen for energibesparelser i eksisterende bygninger. Nationalpolitisk er der store forventninger til, at ESCO-samarbejder mellem udbydere og fx kommuner kan medvirke til at fjerne nogle af de barrierer, der har været for energirenovering.

I denne rapport analyseres erfaringerne fra de første danske kommunale projekter, hvad motiverne for brug af ESCO har været i de danske kommuner, herunder overvejelser for og imod ESCO, og hvad de foreløbige erfaringer er.

Konklusionen er bl.a., at ESCO-projekterne kan dække over meget forskelligartede indsatser med hensyn til ambitionsniveau og samarbejdsform.

Projektet er resultatet af et forskningsprojekt gennemført i samarbejde med SBi og Center for Facilities Management, DTU.

Projektet er støttet økonomisk af Center for Facilities Management, et RealDania forskningscenter.

Se eller download rapporten: 'ESCO i danske kommuner' (2013).

Forskere

Jesper Ole Jensen

Susanne Balslev Nielsen,, Jesper Rohr Hansen

Sidst opdateret 03. september 2013