EPISCOPE projektet

EPISCOPE bygger videre på erfaringerne fra TABULA og udvider antallet af forskellige bygningstypologier det er muligt at regne på. Desuden rummer projektet et pilot projekt hvor SBi følger og analyserer resultaterne fra ProjectZERO i Sønderborg.

Projektet er en videreførelse af TABULA projektet.

Formålet med EPISCOPE projektet er at gøre prosessen med energirenovering i den europæiske boligsektor mere transparent og effektiv. Dette skal medvirke til sikring at de rigtige beslutninger bliver taget til reduktion af boligerne klimapåvirkning. Med tanker på at denne type initiativer ofte tages på nationalt, regionalt eller lokalt plan gennemføres der i projektet en række studier af gode eksempler der kan tjene som inspiration for andre. 

Det teoretiske arbejde bygger videre på de nationale bygningstypologier som er udarbejdet i deltagelsen i lEE project TABULA projektet. Typologierne vil i EPISCOPE blive udbygget med modeller for bygninger der overholder kravene til lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 som defineret i Bygningsreglement 2010. Den udviklede metode vil blive benyttet til at vurdere energi spare potentialet og sammenligne forskellige strategier for fremme af besparelser. 

Projektets hovedaktivitet er at monitorere renoveringsprocessen i udvalgte delmængder af boligmassen. Den danske indsats retter sig mod aktiviteterne i Sønderborg under ProjectZero. Tilsvarende aktiviteter gennemføres i de øvrige deltagerlande. 

Samarbejdspartnere

Sidst opdateret 08. august 2014