EPI-SoHo. Metoder til omkostningseffektiv energimærkning af almene boliger

Projekt, som sigter mod at forbedre energieffektiviteten i den almene boligmasse inden for EU og at medvirke til at højne boligstandarden og miljømæssige aspekter generelt.

EPI-SoHo er et EU-projekt under Intelligent Energy - Europe, IEE. EPI-SoHo står for Energy Performance Integration in Social Housing.
Projektet sigter mod at forbedre energieffektiviteten i den almene boligmasse inden for EU og at medvirke til at højne boligstandarden og miljømæssige aspekter generelt.
Baseret på erfaringer og eksisterende metoder og værktøjer afledt af både tidligere EU-projekter og nationale forsknings- og udviklingsprojekter fokuserer EPI-SoHo på at:
- udvikle metoder til omkostningseffektiv energimærkning af bygninger i stor skala
- integrere energieffektivitet i den almene boligsektors strategiske planlægning
- udvikle fælles strukturer mellem lokale myndigheder, almene boligselskaber og den private sektor om bæredygtighed
Projektet består af 9 Work Packages. SBi leder WP5, som drejer sig om gennemførelse af ca. 9000 National Pilot Projects. Der gennemføres dog ingen pilotprojekter i Danmark. SBi's rolle i WP5 er at sikre, at der gennemføres det lovede antal pilotprojekter i de enkelte deltagende lande, og at pilotprojekterne gennemføres i overensstemmelse med kontrakten med EU. Pilotprojekterne afsluttes med en række nationale rapporter og en sammenfattende evalueringsrapport.

Målgruppe: Målgruppen består i første række af ledere i den almene boligsektor, lokale myndigheder der er ansvarlig for energipolitik og andre professionelle ejere af bygninger til beboelse. Den anden målgruppe består af nationale politikere, aktive praktikere inden for energibesparelser i bygninger og europæiske politikere, der er direkte involveret i implementeringen af EPBD (EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne).

Samarbejdspartnere: WBB, WonenBreburg Social Housing Association, (koordinator), Holland (WBB har udliciteret koordinatorrollen til EBM-consult B.V., Holland) City of Tilburg, Policy Development Environmental Department, Holland TBV Wonen, Social Housing Association, Holland TiWos, Tilburgse Woonstichting Social Housing Association, Holland IWU, Institut Wohnen und Umvelt, Tyskland Bauverein AG Darmstadt, Tyskland AGIRE, Agenzia Veneziana per l'Energia, Italien ATER, Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Venezia, Italien CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Frankrig Logirep, Logement et Gestion Immobilière pour la region Parisienne, Frankrig SICF, Société Immobilière des Chemins de Fer, Frankrig

Rekvirent: EU-kommissionen, IEE (EBM-consult B.V.)

Sidst opdateret 06. marts 2007