Forskningsudgivelse

Energy Performance Contracting

Energy saving potential of selected energy conservation measures (ECM)

Formålet med projektet har været at medvirke til at udnytte de store potentialer for energibesparelser i byggeriet indenfor det offentlige, i industrien og i servicesektoren gennem tilvejebringelse af et bedre beslutningsgrundlag for udbydere af energitjenester (energitjenesteselskaber) og ikke mindst for bygningsejerne. EU's energitjenestedirektiv peger på bygningerne som det sted, hvor det største uudnyttede marked for energitjenester og energieffektivisering findes.

SBi har deltaget i udarbejdelsen af rapporten: 'Energy Performance Contracting. Energy saving potential of selected energy conservation measures (ECM)' 2008), der er udgivet af Cenergia Energy Consultats.

Sidst opdateret 18. november 2009