Energitjenester i Danmark

Formålet med projektet er at medvirke til at udnytte de store potentialer for energibesparelser i byggeriet indenfor det offentlige, i industrien og i servicesektoren. Det skal ske ved at tilvejebringe et bedre beslutningsgrundlag for såvel udbydere af energitjenester (energitjenesteselskaber) og bygningsejerne.

Formålet med projektet er at medvirke til at udnytte de store potentialer for energibesparelser i byggeriet indenfor det offentlige, i industrien og i servicesektoren gennem tilvejebringelse af et bedre beslutningsgrundlag for såvel udbydere af energitjenester (energitjenesteselskaber) og bygningsejerne. EUs-energitjenestedirektiv peger på byggesektoren som det sted hvor det største uudnyttede marked for energitjenester og energieffektivisering findes. Derfor er det specielt intentionen i projektet at se på investeringer i energibesparende foranstaltninger som umiddelbart har en lidt længere tilbagebetalingstid (længere end de 5 år i følge "Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner"), og som såvel offentlige som private virksomheder derfor ikke umiddelbart vil kunne se en fordel i at investere i selv, men som har en god samfundsøkonomi.

Formålet er at demonstrere en "markedsorienteret energispareindsats" for investeringer, som traditionelt undgås af bygningsejerne.

Intern projektleder: KET

Målgruppe: Projektets målgrupper er potentielle aftagere af energitjenester, dvs. kommunale og offentlige bygningsejere og virksomheder og Energitjenesteselskaber (Esco's) i Danmark.

Samarbejdspartnere: Cenergia v. Ove Mørck, Dansk Energi Analyse v. Mogens Johansen, DONG v. Ole Sundman, DTU v. Bjarne W. Olesen samt Gunnar Langkilde, SBi v. Kirsten Engelund Thomsen

Rekvirent: Cenergia

Sidst opdateret 30. august 2006