Forskningsudgivelse

Energirenovering af etagebyggeriet

I rapporten belyses energibesparelsespotentialet i etagebyggeriet.

Formålet med rapporten er at belyse energibesparelsespotentialet i etagebyggeriet. Til analysen er anvendt data for etagebyggeriets isoleringsniveau for lofter, ydervægge, terrændæk og vinduer samt relevante nøgleværdier for varmeinstallationernes ydeevne mht. energiforbrug.

Seniorforsker Jesper Kragh fra SBi har skrevet rapporten: 'Energirenovering af etagebyggeriet', der er udgivet af Videncenter for energibesparelser i bygninger (2010).

Forskere

Jesper Kragh

Sidst opdateret 02. februar 2011