Folder

Energimærkning. En guldgrube af information

Energimærkets top ti over anbefalde energibesparelser.

I folderen er samlet information fra 7.500 energimærker i skoler, daginstitutioner, etageboliger og kontor/handel.

Anbefalingerne er set igennem for at blive klogere på, hvad der er energimærkets top ti, når det gælder energibesparelsesforslag,set fra en økonomisk og en potentialemæssig synsvinkel.

Der er bl.a. set på:

  • Hvilke bygningsdele, der hyppigst er omfattet af besparelsesforslag
  • Hvordan den gennemsnitlige rentabilitet er for de forskellige typer af forslag
  • Hvordan den gennemsnitlige rentabilitet er for de forskellige typer af forslag
  • Hvordan mærkerne fordeler sig på skalaen fra A til G inden for de forskellige bygningskategorier
  • Hvordan mærkerne fordeler sig på skalaen fra A til G inden for de forskellige bygningskategorier
  • Hvor stort besparelsespotentialet er.

    Desuden viser folderen en række eksempler på bygningsejere, der bruger mærkerne aktivt for at få overblik og for at få belyst, hvad de enkelte besparelsesforslag kan bidrage med.

Folderen er udgivet af Energiforum Danmark og udarbejdet i samarbejde med SBi. Seniorforsker Ole Michael Jensen har bidraget med folderens bagvedliggende data.

Se eller download folderen Energimærkning. En guldgrube af information (2010). 

Sidst opdateret 26. januar 2011