Energimæssig opgradering af eksisterende pavilloner

Rapporten viser løsninger til forbedringer af dels ydervægge, gulve, lofter, vinduer og dels forbedringer af opvarmning, ventilation og el-producerende anlæg.

I rapporten belyses mulighederne for energimæssig opgradering af eksisterende midlertidige, flytbare pavilloner. Analyserne omfatter dels løsninger relateret til forbedringer af klimaskærmen, dvs. ydervægge, gulve, lofter, vinduer og dels forbedringer af pavillonernes installationer, dvs. opvarmning, ventilation og el-producerende anlæg.

Formålet med rapporten er at analysere i hvilket omfang energimæssig opgradering af pavillonerne kan medvirke til en generel energieffektivisering på området. Midlertidige flytbare pavilloner benytter ofte direkte el-opvarmning, og derfor analyseres forskellige alternative opvarmningsteknologier for at få et overblik over de samlede energimæssige konsekvenser ved at anvende alternative teknologier.  Herudover vurderes også mulighederne for at producere den nødvendige el til opvarmning af pavillonerne.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med CP ApS i forbindelse med en Videnkupon bevilget af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Se eller download rapporten: 'Energimæssig opgradering af  eksisterende pavilloner' (2013).

Se nyhedsartiklen: 'Flytbare pavilloner kan gøres mindre energiforbrugende'.

Forskere

Jørgen Rose

Sidst opdateret 30. september 2013