Forskningsudgivelse

Energikrav til nybyggeriet 2020

I rapporten vurderes den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i 2020.

En række eksempler har vist, at det i praksis er muligt at opføre byggerier, som opfylder kravene til lavenergibyggeri i Bygningsreglementet, med allerede kendte og anvendte bygge- og installationsløsninger. 

Formålet med analyserne i denne rapport er derfor alene at vurdere den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i 2020. 

Rapporten bygger videre på erfaringer og systematik fra SBi 2009:04 ’Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover. Økonomisk analyse’.

Download rapporten: 'Energikrav til nybyggeriet 2020' (2011).

 

 


Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 07. juni 2011