Forskningsudgivelse

Energikrav til nybyggeriet 2015 - Økonomisk analyse

Rapporten analyserer de privatøkonomiske og samfundsøkonomiske konsekvenser af stramningerne af bygningsreglementets energikrav til nye bygninger i 2015.

Generelt er den privatøkonomiske returnering af investeringen ved at opfylde energikravene til 2015 lidt lav i de små bygninger, hvilket primært skyldes et større investeringsbehov pr. m2. I de store bygninger er den privatøkonomiske returnering af investeringen for at opfylde energikravene til nybyggeri i 2015 til gengæld gunstig.

De samfundsøkonomiske fordele ved at opfylde energikravene til 2015 er nogenlunde neutral i de større bygninger, men ugunstig i de mindre bygninger.

Rapporten viser desuden, at det formentlig vil kræve en betydelig indsats at gøre Bygningsklasse 2020 gunstig både for private bygningsejere og samfundsøkonomisk set. Overholdelsen af energikravene til Bygningsklasse 2020 vil være vanskeligt uden brug af solceller. Rapporten anbefaler, at behovet for anvendelse af solceller i nybyggeriet analyseres nærmere inden den næste stramning af bygningsreglementets energikrav til nybyggeriet.

Læs rapporten 'Energikrav til nybyggeriet 2015. Økonomisk analyse' (2016)

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 17. maj 2016