Energikrav i bygningsreglement for Færøerne

Rapporten indeholder en række analyser af energibesparelsesmulighederne i nyt og eksisterende byggeri på Færøerne som grundlag for at udarbejde et energikapitel i det kommende bygningsreglement for Færøerne.

Denne rapport indeholder en række analyser af energibesparelsesmulighederne i nyt og eksisterende byggeri på Færøerne som grundlag for at udarbejde et energikapitel i det kommende bygningsreglement for Færøerne.

Analyserne viser, at der er et betydeligt energibesparelsespotentiale i både nyt og eksisterende byggeri. Generelt er det muligt at halvere energibehovet til bygningsdrift, herunder rumopvarmning, varmt brugsvand, ventilation og belysning ved at gennemføre privat- og samfundsøkonomisk rentable energibesparelsestiltag. Energibesparelserne vil samtidig medføre en tilsvarende reduktion af CO2-udledning fra færøske bygninger. Energikrav i et kommende færøsk bygningsreglement kan i betydelig grad være med til at fremme en gunstig udvikling på området.

Se eller download rapporten: 'Energikrav i bygningsreglement for Færøerne' (2013).

Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 03. september 2013