Forskningsudgivelse

Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger

En vurdering af potentialet for varmebesparelser i danske boliger viser at det vil være muligt at spare mere end 30 Peta Joule ved at udskifte vinduer og efterisolere ydervægge, gulve og tage i eksisterende boliger.

En vurdering af potentialet for varmebesparelser i danske boliger viser at det vil være muligt at spare mere end 30 Peta Joule ved at udskifte vinduer og efterisolere ydervægge, gulve og tage i eksisterende boliger. De største energibesparelser kan opnås i de ældste boliger opført før 1930, men også i gruppen af parcelhuse opført i perioden 1961 til 1972 er der store besparelser at hente. Generelt er besparelsespotentialet størst i parcelhuse, fordi de udgør næsten halvdelen af det samlede beboede areal.

Sammenfatning

Bestil eller download: Vurdering af potentialet for varmebesparelser i eksisterende boliger (2004)

Andre publikationer om emnet:

Metode til vurdering af energibehovet i etageboliger (2004)

Energirenovering af parcelhuse (1996)

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 29. januar 2007