Sådan kan der spares energi i bygninger

Med en fornuftig tilbagebetalingstid kan der spares 30-35 pct. på den energi, som landets boliger og erhvervsbygninger i dag bruger til opvarmning.
Ved energirenovering kan der spares 30-35 pct. på den energi, som landets boliger og erhvervsbygninger i dag bruger til opvarmning. (Foto: Colourbox).

Ved energirenovering kan der spares 30-35 pct. på den energi, som landets boliger og erhvervsbygninger i dag bruger til opvarmning. (Foto: Colourbox).

Det er ikke blot til gavn for klimaet, men også økonomisk rentabelt for den enkelte bygningsejer at investere i energirenovering.

 "Med en fornuftig tilbagebetalingstid kan der spares 30-35 pct. på den energi, som landets boliger og erhvervsbygninger i dag bruger til opvarmning. Det gøres bl.a. ved at efterisolere lofter og gulve, ved at sætte nye lavenergiruder i vinduerne og skifte varmesystemets kedel", siger Kim B. Wittchen, der er seniorforsker på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet.

Han har sammen med forskningschef Søren Aggerholm og seniorforsker Ole Michael Jensen, ligeledes SBi, skrevet tre nye rapporter om energieffektivisering af bygninger.

Baggrunden for rapporterne er, at ca. 35 pct. af landets samlede energiforbrug går til opvarmning og varmt vand i bygninger. Forskernes beregninger viser, at der et meget stort potentiale for at spare energi i både nyt byggeri og i den eksisterende bygningsmasse.

Se hele pressemeddelelsen: 'Sådan kan der spares energi i bygninger'  (23.02. 2009).

Se de tre omtalte rapporter:

Potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri' (2009) af Kim B. Wittchen:
Vurderering af potentialet for energibesparesler i den eksisterende bygningsmasse. Besparelserne omhandler forbedringer af bygningens klimaskærm og bygningens tekniske einstallationer.

Virkemidler til fremme af energibesparelser i bygninger (2009) af Ole Michael Jensen:
På baggrund af barrierer og incitamenter opstiller rapporten et  virkemiddelkatalog  med henblik på energibesparelser for ejerboliger, erhvervsbygninger og offentlige bygninger.

Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover (2009) af Søren Aggerholm:
Analyse til vurdering af den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejere ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri.

Se også hjemmesiden: Videncenter for energibesparelser i bygninger.

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 08. maj 2014