Forskningsudgivelse

Danske bygningers energibehov i 2050

I rapporten belyses mulighederne for at energiforbedre den eksisterende danske bygningsmasse frem mod 2050, så bygningsmassen kan yde sit bidrag til at gøre Danmark fri af fossile brændsler.

I rapporten belyses mulighederne for at energiforbedre den eksisterende danske bygningsmasse frem mod 2050, så bygningsmassen kan yde sit bidrag til at gøre Danmark fri af fossile brændsler.

Arbejdet tager udgangspunkt i tidligere gennemførte analyser af potentialet for energiforbedringer i den eksisterende bygningsmasse. I disse studier, ligesom i dette, er bygningsmassens energimæssige tilstand vurderet ud fra indberetninger fra energimærkningsordningen. Arbejdet med rapporten er initieret af Energistyrelsen.

Se eller download rapporten: 'Danske bygningers energibehov i 2050' (2010).

Artikel i Forsk30: 507 mia. kroner for at energirenovere til BR10-niveau (02.2011)

Sidst opdateret 11. oktober 2011