Anvisning 212

Energieffektive skoler

Anvisningen giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner inden for ventilation, lys og akustik, som kommer i spil ved projektering af en skole.

I bestræbelserne på at projektere en god skole vil man ofte støde på modstridende hensyn. Under planlægningen og projekteringen er det derfor afgørende, at man er i stand til at vurdere alle aspekter og beskrive løsninger, der gør det muligt at nedsætte energiforbruget til belysning og ventilation og samtidig skabe et sundt indeklima, god akustik og et stimulerende undervisningsmiljø.

Anvisningen giver en helhedsforståelse for nogle af de mange emner, som kommer i spil ved projektering af en skole. Der er i det afsluttende kapitel foretaget en sammenstilling af modstridende hensyn i projekteringen.

Anvisningen henvender sig primært til offentlige myndigheder, skoleledere, medarbejdere, rådgivere/projekterende og andre, som er involveret i planlægning af skolebyggeri.

Læs mere om SBi-anvisning 212 på anvisninger.dk.

Bestil anvisningen Energieffektive skoler (2006)

Om anvisningen Energieffektive skoler

Pressemeddelelse

Artikel i Forsk21: Ny anvisning skal fremme energieffektive skoler med godt indeklima (09.2006)

Sidst opdateret 27. august 2012