Byggesektorens udspil:

Energieffektivisering af bygningsbestanden

Analyser har vist, at det vil være rentabelt at gennemføre energibesparende tiltag i betydeligt omfang. Det er en realistisk målsætning at halvere det nuværende energiforbrug i løbet af de næste 20 år.

Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug og koster virksomheder og forbrugere over 50 mia. kr. om året. Analyser har vist, at det vil være rentabelt at gennemføre energibesparende tiltag i betydeligt omfang. Det er en realistisk målsætning at halvere det nuværende energiforbrug i løbet af de næste 20 år.

På den baggrund har SBi sammen med byggesektoren udarbejdet et udspil, som indeholder forslag til, hvordan både det offentlige, byggeriets parter og byggeforskningen kan bidrage til at fremme udviklingen af en mere energieffektiv bygningsbestand.

Download: Byggesektorens udspil til: Energieffektivisering af bygningsbestanden (2004) (PDF)

Pressemeddelelser:

Huse med meget lavt energiforbrug kan blive en god forretning (21.11.2004)

Milliarder at spare på energiforbruget i bygninger (27.10.2004)

Debatindlæg: Milliarder at spare på varmeregningen (19.10.2004)

Debat om energibesparelser i byggeriet (25.08.2004)


Forskere

Søren Aggerholm

Sidst opdateret 29. januar 2007