Forskningsudgivelse

Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger

I undersøgelsen identificeres forskellige typer af barrierer og potentialer, der kan være knyttet til udlejeres ønske om at gennemføre energibesparende tiltag.

I rapporten er foretaget en undersøgelse af barriererne for energibesparelser i private udlejningsejendomme.

Hensigten med undersøgelsen har været at identificere de forskellige typer af barrierer og potentialer, der kan være knyttet til udlejeres ønske om at gennemføre energibesparende tiltag. Dette knyttes til en forståelse af udlejeres generelle motiver for forbedringer og vedligeholdelse af deres ejendomme og den øvrige baggrundsviden, der er om udlejningssektoren

Undersøgelsen er gennemført for Velfærdsministeriet som et led i udarbejdelsen af en strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger som del af regeringens energiaftale af 21. februar 2008.

Se rapporten: 'Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger' (2008) udgivet af Velfærdsministeriet'.

Tilknyttede tekster: Arbejdspapirer vedrørende barrierer og incitamenter for energibesparelser i lejeboliger (Indenrigs- og Socialministeriet)

 

 

Sidst opdateret 06. juni 2012