Forskningsudgivelse

Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse

I rapporten gives forslag til, hvordan alle eksisterende bygninger i Danmark automatisk kan energimærkes med forslag til energiforbedringer.

Kun 10 pct. af alle eksisterende bygninger i Danmark er energimærket, hvilket er et dårligt grundlag for reduktion den samlede bygningsmasses energiforbrug og for at nå energimålene for 2020 og 2050.  

Denne redegørelse giver forslag til, hvordan alle eksisterende bygninger i Danmark automatisk kan energimærkes med forslag til energiforbedringer.

Hertil bruger man data fra Bygnings- og BoligRegistret (BBR), som samkøres med andre databaser, men usikkerheden er for høj til, at det virker.  

Ved at supplere med eksisterende fotoopmåling foreslås opbygget 3D-modeller af alle bygninger, hvilket vil forbedre energimærkningen. Samtidig giver det også ejere, rådgivere og andre bruger mulighed for interaktivt at arbejde med simulering af forskellige forbedringsløsninger i 3D-visualiseringer på internettet.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) foreslår Erhvervs- og Byggestyrelsen, at et sådan system etableres gennem 13 initiativer og for en udviklingsomkostning på omkring 33 mio. kr.

Download rapporten: 'Automatisk energirammeberegning for den eksisterende bygningsmasse' (2011).

Sidst opdateret 24. juni 2011