Artikel i Forsk23: Til kamp mod energifråds i EU

SBi bistår andre EU-lande med at implementere EU’s direktiv fra 2002 om bygningers energimæssige ydeevne. Det sker gennem EPBD Buildings Platform, som er en EU informationstjeneste med eget website. Når essensen skal uddrages af EU’s energispareprojekter i byggeriet, er SBi også på banen.

Formålet med EU-direktivet er at imødekomme Kyoto-aftalen ved at mindske CO2-udslippet gennem en reduktion af energiforbruget. Da omkring 40 pct. af det samlede energiforbrug i Europa stammer fra bygningsområdet, blev EU-landene enige om at energiforbruget i bygningerne skal ned uden at forringe indeklimaet. Og Danmark har været hurtig til at implementere direktivet. Størstedelen af EU’s energikrav er allerede indarbejdet i dansk lovgivning.

SBi tildelt vigtig rolle i energisparearbejdet

For at få sat skub i implementeringen af direktivet har EU-kommissionen oprettet webportalen EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) Buildings Platform, som henvender sig til fagfolk i det praktiske liv, organisationer og politiske beslutningstagere. Hensigten med platformen er også at give aktørerne i de forskellige EU-lande et fælles forum hvor de kan udveksle informationer. Det sker gennem nyhedsbreve, rådgivning og FAQ, informationsmateriale og databaser over publikationer, standarder og værktøjer samt arrangementer. EPBD Buildings Platform skal også tilvejebringe nye oplysninger og værktøjer som kan bidrage til evaluering og videreudvikling af direktivets energispareplan.

SBi spiller sammen med en række andre organisationer en fremtrædende rolle i arbejdet med at få direktivet implementeret i det øvrige Europa gennem EPBD Buildings Platform og i at bistå EU-kommissionen med gode råd om fremtidige tiltag på området.

EU-kommissionen har også igangsat en række energispareprojekter – SAVE-projekter – i samarbejde med forskellige EU-lande. SBi har fået til opgave at uddrage essensen af disse udviklings- og demonstrationsprojekter så den kan gøres tilgængelig for byggeriet i hele EU. Samtidig skal SBi bistå kommissionen med at analysere effekten af direktivet og komme med forslag til nye tiltag der kan fremme en fortsat reduktion af energiforbruget på bygningsområdet i EU.

rit

Mere om EPBD Buildings Platform på www.buildingsplatform.org

Mere om SBi’s tre igangværende projekter knyttet til EPBD

Sidst opdateret 02. april 2007