Uden for serie

Arkitektur Energi Renovering

Designguide for energi-, dagslys og indeklimarenovering

Til Designguiden hører pdf-filen Diagrammer og forudsætninger, der indeholder en større version at diagrammerne og grundlaget for beregningerne.

Designguiden omfatter ni bygningstypologier med tydelige arkitektoniske, byggetekniske og funktionelle egenskaber, og den præsenterer såvel kvalitative som kvantitative designstrategier.

Guiden består af en række diagrammer, som kan bruges tidligt i renoveringsprocessen til at lave kvantitative vurderinger af energi-, dagslys- og indeklimaløsninger for eksisterende bygninger renoveringsforslag.

Desuden indeholder designguiden inspirationsforslag, der kvalificerer renoveringsprocessen med differentierede strategier, som skaber merværdi for brugere og ejere, og samtidigt sikrer et meget lavt energiforbrug og bedre dagslysforhold.

Designguiden skal bruges tidligt i renoveringsprocessen; før bygherren har fastlagt programkravene, og før rådgiverne har tegnet de første skitser. Målet er at understøtte udviklingen af kvalificerede renoveringsstrategier som forener energi-, dagslys- og indeklimakrav med de øvrige projekteringsparametre.

Lanceringsevent

I anledning af udgivelsen afholdes en lanceringsevent mandag den. 2. december 2013, kl. 14-16 på Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27 B, København K. Tilmelding senest onsdag 27. november. Tilmelding senest onsdag 27. november til sekretær Karin Scheibel ksc@sbi.aau.dk. Se indbydelse.

OBS: ARRANGEMENTET I AALBORG ER AFLYST

Derudover afholdes en event  mandag den 9. december 2013, kl. 14-16 på UCN Bygningskonstruktørskolen, Porthusgade 1, Aalborg. Tilmelding senest onsdag 4. december til sekretær Karin Scheibel ksc@sbi.aau.dk. ARRANGEMENTET ER AFLYST.

Guiden udsendes gratis

Designguiden sendes gratis til alle arkitekter, konstruktører og bygningsingeniører i uge 49:

Arkitekter modtager designguiden i forbindelse med Arkitekten 12/2013, som udkommer tirsdag den 3. december 2013.

Bygningskonstruktører modtager designguiden i forbindelse med Konstruktøren 06/2013, som udkommer tirsdag den 3. December 2013.

Bygningsingeniører modtager designguiden som en direct-mail fra IDA-BYG i uge 49.

Designguiden er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København og Henning Larsen Architects.

Arkitektforeningen, DanskeArk, Konstruktørforeningen og IDA-BYG deltager i designguidens følgegruppe. og seniorforsker Rob Marsh (SBi) er projektleder.

Guiden foreligger både digitalt og i papirform. Den kan hentes og bestilles her fra siden.
Bestil eller download Arkitektur Energi Renovering. Designguide for energi-, dagslys- & indeklimarenovering (2013)

Designguiden er finansieret af Energifonden og Realdania.

Forskere

Lise Mansfeldt Faurbjerg og Signe Kongebro

Sidst opdateret 01. januar 2017