Forskningsudgivelse

Analyse af energimærker for parcelhuse

Husene med de bedste energimærker findes i København og region Sjælland. Husene med de ringeste energimærker ligger i regionerne Nord- og Sydjylland.

Der er gennemført en analyse af 82.744 energimærker for parcelhuse som er blevet mærket i perioden fra august 1998 til juni 2002 og oktober 2001 til september 2006. Der er foretaget en fordeling af de gennemførte energimærker fordelt på de fem nye regioner samt landsgennemsnittet. Det er tydeligt, at husene med de bedste energimærker findes i København og region Sjælland. Tilsvarende findes husene med de ringeste energimærker i regionerne Nord- og Sydjylland.

Se eller download rapporten: 'Analyse af energimærker for parcelhuse' (2008).

Forskere

Kim B. Wittchen

Sidst opdateret 17. marts 2011