Ændringer i Bygningsreglementet forberedes

På et seminar 16. september præsenterede Energistyrelsen planerne for en række ændringer i Bygningsreglementets kapitel 7 og 8 om hhv. energi og installationer.

På et seminar 16. september præsenterede Energistyrelsen planerne for en række ændringer i Bygningsreglementets kapitel 7 og 8 om hhv. energi og installationer. Styrelsen venter, at teksten til ændringerne ligger klar inden udgangen af 2014, så det nye BR15 kan sendes i høring kort efter nytår og træde endeligt i kraft ultimo 2015.

De væsentligste ændringer handler om at hæve den nuværende lavenergiklasse 2015, som er frivillig i BR10, til minimumskrav i BR15. Lavenergiklasse 2015 indebærer ca. 25 pct. lavere energiforbrug end standardkravene i dag.

Under seminaret præsenterede forskere fra SBi en evaluering af lavenergiklasser, de foreløbige resultater af en analyse vedr. frivillige renoveringsklasser jf. Energirenoveringsstrategien, samt en belysning af mulighederne for at realisere lavenergiklasse 2015 i en konkret bolig.

Hvis man vil forberede sig på BR15, kan man fx deltage i SBi’s kurser om Bygningsreglementet og om bygningers energibehov.

Ændringer i Bygningsreglementet forberedes

Med udgangspunkt i en konkret bolig på 150 kvadratmeter, som indgår i Energistyrelsens eksempelsamling, forklarede forskningschef Søren Aggerholm fra SBi under Energistyrelsens seminar 16. september, hvordan lavenergiklasse 2015 kan realiseres rentabelt ved at kombinere flere forskellige energibesparende foranstaltninger.

Sidst opdateret 17. september 2014