Nye energibestemmelser

Skærpede krav til bygningers energiforbrug

Fra 1. januar 2006 er energikravene i de to gældende bygningsreglementer blevet skærpet markant og der er kommet en ny energimærkningsordning for bygninger.

Nye energibestemmelser i BR

Fra 1. januar 2006 er energibstemmelserne i de to danske bygningsreglementer blevet skærpet. De nye regler fremgår af Tillæg 12 til Bygningsreglementet 1995 og Tillæg 9 til Bygningsreglementet for småhuse 1998. De nye energibestemmelser er en følge af at Danmark implementerer EU-direktivet om byningers energimæssige ydeevne.

Som det fremgår af Energistyrelsens Energispareredegørelse fra maj 2003 er regeringens mål at stramme energikravene med 25-30 pct. for nye bygninger. Men også kravene til eksisterende bygninger er blevet skærpet for at opnå energibesparelser i forbindelse med ombygning og renovering. Det er også nyt, at energibestemmelserne ikke blot omfatter bygningens varmeisolering, men også en række andre forhold, bl.a. klimaanlæg, varmt vand, belysning og vedvarende energi. Forhold som spiller en stigende rolle for bygningers energibalance.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har sammen med Energistyrelsen det overordnede ansvar for implementeringen af direktivet.

Anvisning 213 og beregningsprogrammet Be06

SBi har været involveret i arbejdet og har stået for at udvikle en anvisning med et beregningsprogram og en beregningsvejledning, som skal bruges til at dokumentere, at de nye energibestemmelser er overholdt. Læs mere om anvisningen og beregningsprogrammet.

Ny energimærkningsordning

Udover ændringerne i bygningsreglementerne, sker der også ændringer af energimærkningsordningen for bygninger. Ændringerne fremgår af Lov om fremme af energibesparelser i bygninger af 24.06.2005.

Seniorforsker Kirsten Engelund Thomsen fra SBi har været involveret i arbejdet med den nye energimærkningsordning. Hun har bl.a. haft til opgave at samle en række anbefalinger fra interessenter og aktører i byggebranchen. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

Spørgsmål vedrørende den nye energimærkningsordninger kan rettes til Energistyrelse på telefon 33 92 67 00.

Pressemeddelelse:
Nyt SBi-program til energiberegning (09.01.2006)

Artikler:

Opdatering af energiberegningsprogrammet Be06 (12.2005)
Artikel i FORSK19

Nyt SBi-program til energiberegning (10.2005)
Artikel i FORSK 18

Skærpede energikrav i bygningsreglementet (05.2005)
Artikel af Søren Aggerholm og Ejner Jerking

Skærpede krav til bygningers energiforbrug (16.06.2004)
Artikel i FORSK 15

Sidst opdateret 17. august 2010