Forskningsudgivelse

Energirammeberegninger på universitetsbyggeri

Rapport om afprøvning af nye energikrav på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet.

Nye skærpede energikrav i 2006 indvirker på fremtidige ny- og ombygninger. Det gælder også indenfor universitetsbyggeriet. Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) har i samarbejde med SBi foretaget  foreløbige analyser af, hvordan man håndterer dem i praksis. Analyserne er afprøvet på et byggeri fra 1999 under Det Farmaceutiske Fakultet i København, som før har været brugt som demo-byggeri for UBST. Rapporten omfatter en række konkrete beregninger og vurderinger. Den giver desuden et bud på, hvordan udvikling og afprøvning kan overføres på andre universitetsbyggerier og den viser hvordan energirammeberegningerne kan samordnes med en 2D- eller 3D-visualisering. Dette kan forbedre bygherrefunktionens erfaringsopsamling og styrke samarbejdet med brugerne og byggeparterne.

Resumé af rapporten Energirammeberegninger på universitetsbyggeri

Dowload rapporten 'Energirammeberegninger på universitetsbyggeri' (2007)

Sidst opdateret 17. august 2010