Energiberegning

Forskningsudgivelse

Energirammeberegninger på universitetsbyggeri

Rapport om afprøvning af nye energikrav på Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med Be06.

Opdatering

Opdateringer til Be15 programmet.

Skærpede krav til bygningers energiforbrug

Fra 1. januar 2006 er energikravene i de to gældende bygningsreglementer blevet skærpet markant og der er kommet en ny energimærkningsordning for bygninger.

Anvisning 213

Bygningers energibehov: Be15 beregningsprogrammet

Anvisning 213 består af beregningsprogrammet Be15 og en tilhørende vejledning, som bruges til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets energibestemmelser og til at udregne energibehov og energiforbrug i nybyggeri.