Beregningsværktøj

LCA-profiler for bygningsdele

I kataloget præsenteres en række forenklede livscyklusvurderingsprofiler(LCA-profiler) for bygningsdele. LCA-profilerne kan bruges til, tidligt i designprocessen, at vurdere konstruktions- og materialevalg med henblik på at sikre en bæredygtig miljøprofil.

De forenklede LCA-profiler og beregningsværktøjet LCAP-værktøj.xlsm giver mulighed for tidligt at foretage en helhedsvurdering af et byggeris miljømæssige bæredygtighed. Beregningerne foregår på ni forskellige bygningsdele: ydervægge, tage, terrændæk, indervægge, etagedæk, fundamenter og kælderkonstruktioner og er baseret på en database af ca. 800 LCA-beregninger på forskellige konstruktionsløsninger. Der anvendes systemafgrænsning og database fra LCA delen af det danske certificeringssystem for bæredygtige bygninger DGNB.

Kataloget er udarbejdet i InnoBYG regi og er blevet til i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, Henning Larsen Architects og Rambøll.

Projektet er støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Download LCA-profiler for bygningsdele. Et katalog til brug tidligt i designprocessen (2014)
Download LCA-profiler for bygninger og bygningsdele. Vejledning til værktøj til brug tidligt i designprocessen (2014) 
Download LCAP-værktøj (version 2)
Download LCAP-værktøj (version 1) 

Link til InnoBYG 

Sidst opdateret 01. januar 2017