Innovationsnetværk

InnoByg

Innovationsnetværket InnoByg, der står for for energieffektivt og bæredygtigt byggeri er byggebranchens nye innovationsnetværk, som samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling både inden for landets grænser og internationalt.

Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri, InnoBYG, er byggebranchens nye innovationsnetværk, som samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne, både inden for landets grænser og internationalt.

SBi deltager i innovationsnetværket.

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har bevilliget medfinansiering på 20 millioner kroner til netværket.

På InnoBygs konference 13.14. oktober 2010 præsenterede SBi to nye projekter:

Plusenergi (Folder).

Anvendelse af LCA-data for danske byggevarer (Folder).

 

Sidst opdateret 06. juni 2012