Genbrug af byggevarer

Denne rapport udpeger de væsentligste barrierer, der er for genbrug og genanvendelse af byggevarer.

I den forbindelse gives indledningsvis en kort beskrivelse af byggeriets værdikæde med fokus på affald til genanvendelse. Genanvendelse og genbrug undersøges gennem cases, som skal belyse de udfordringer og barrierer, som virksomhederne oplever. De identificerede barrierer opsummeres og grupperes. I forbindelse med dette gives der forslag til mulige initiativer for enkelte grupper af barrierer.

Læs rapporten: Genbrug af byggevarer - Forprojekt om identifikation af barrierer (2015).

Sidst opdateret 20. januar 2016