Forskningsudgivelse

Bygningens livscyklus

Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering

Livscyklusvurderinger bruges i stigende grad som et værktøj til at klarlægge et byggeris miljømæssige bæredygtighed over bygningens samlede levetid.

I denne rapport bruges metoden til at analysere både en række varianter af de almindeligste bygningsdele samt eksempler på typiske danske parcelhus- og kontorbyggerier med forskellige energiprofiler.

Hermed får byggeriets parter et opdateret vidensgrundlag til at vurdere forskellige byggevarer og bygningsdeles væsentlighed for et byggeris samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Se eller download rapporten 'Bygningens livscyklus. Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering' (2015)

Sidst opdateret 23. september 2015