Bæredygtighedsvurdering

Bæredygtighed

Forskningsudgivelse

Genbrug af byggevarer

Denne rapport udpeger de væsentligste barrierer, der er for genbrug og genanvendelse af byggevarer.

IT-værktøj

Værktøjer til bæredygtigt byggeri

SBi har udviklet to digitale værktøjer, LCCbyg og LCAbyg, der skal gøre det nemmere at vælge langsigtede bæredygtige løsninger for et byggeri, når det gælder økonomi og miljø.

Forskningsudgivelse

Bygningens livscyklus

Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering

Beregningsværktøj

LCA-profiler for bygningsdele

I kataloget præsenteres en række forenklede livscyklusvurderingsprofiler(LCA-profiler) for bygningsdele. LCA-profilerne kan bruges til, tidligt i designprocessen, at vurdere konstruktions- og materialevalg med henblik på at sikre en bæredygtig miljøprofil.

Naetvaerk

InnoByg

Innovationsnetværket InnoByg, der står for for energieffektivt og bæredygtigt byggeri er byggebranchens nye innovationsnetværk, som samler branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling både inden for landets grænser og internationalt.

Forskningsudgivelse

Bæredygtigt Byggeri - Afprøvning af certificeringsordninger til måling af bæredygtighed i byggeri

Formålet med rapporten har været at skabe viden og debat om mulighederne for at introducere evaluering og certificering af bæredygtighed i det danske byggeri. Konkret er fire internationale evalueringssystemer afprøvet på to kontorejendomme.