Forskningsudgivelser

Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger

Undersøgelse af luftkvalitet og ventilationsforhold i mekanisk og naturligt ventilerede kontorbygninger.

Udformningen og brugen af kontorbygninger spiller en rolle for luftudvekslingen mellem rummene og derved også for luftkvaliteten. I én mekanisk og to naturligt ventilerede kontorbygninger er ventilationsforhold og luftkvalitet blevet undersøgt med dørene til kontorerne henholdsvis holdt åbne og lukkede. Rapporten beskriver blandt andet luftudvekslingen mellem rummene, og tillige hvorledes de ansatte og et panel af luftkvalitetsdommere vurderer luftkvaliteten. Resultaterne peger på, at der kan opnås en betydelig forbedring af luftkvaliteten ved at udnytte tilstødende rums buffervirkning. I denne har adsorption af forureninger på overfladerne en betydning. Effekten vil kunne udnyttes ved hensigtsmæssig projektering og drift.

Bestil eller download publikationen: Ventilation og luftkvalitet i kontorbygninger (1995)

Andre publikationer om emnet:

Anvisning: Ventilation i industrien (1983)

Forskere

Lars Gunnarsen, Niels Christian Bergsøe

Ole Valbjørn, Jan Bach Nielsen

Sidst opdateret 09. marts 2006