Vejledning om behovsstyret ventilation

Vejledningen handler om ventilationsformen behovsstyret ventilation i boliger, børneinstitutioner og skoler

Indeklimabestemmelserne i bygningsreglementet muliggør anvendelse af behovsstyret ventilation i børneinstitutioner og skoler, og med BR10 er der tillige åbnet mulighed for at anvende behovsstyret ventilation i mekanisk ventilerede enfamiliehuse og etageboliger.

Behovsstyret ventilation er en ventilationsform, hvor luftmængderne i ventilationssystemet reguleres efter en målt eller en oplevet koncentration af luftbårne forureninger. Hensigten med ventilationsformen er at tilpasse luftmængderne i overensstemmelse med ventilationsbehovet, og grundlæggende er formålet, at opnå et tilfredsstillende og komfortabelt indeklima, navnlig hvad angår luftkvaliteten, på en energiøkonomisk måde.

Vejledningen handler om ventilationsformen behovsstyret ventilation; det er ikke en vejledning i dimensionering af behovsstyrede ventilationssystemer.

Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen, Byggeri og energieffektivisering. Arbejdet er oprindeligt igangsat af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Se eller download rapporten 'Vejledning om behovsstyret ventilation. Boliger, børneinstitutioner og skoler' (2012)

Sidst opdateret 29. november 2012