Regelforberedende arbejde

Ny ventilationsnorm (DS 447)

SBi har deltaget i arbejdet med at revidere normen for ventilationsanlæg (DS 447).

SBi har deltaget i arbejdet med at revidere normen for ventilationsanlæg (DS 447). Normen er en del af byggelovgivningen som man skal følge, når man indretter og udfører et mekanisk ventilationsanlæg. Den reviderede ventilationsnorm er på en række områder radikalt fornyet, bl.a. når det gælder kravene til anlæggenes energieffektivitet. Den nye norm foreskriver, hvordan man skal begrænse energiforbruget til ventilation under hensyntagen til indeklimaet. Arbejdet med at revidere ventilationsnormen er foregået i et samarbejde mellem SBi og Dansk Standard i tæt kontakt med Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Normen DS 447 er siden revideret.

Sidst opdateret 06. juni 2012