Forskningsudgivelser

Luftstrømme og kuldenedfald i rum

En gennemgang af metoder til vurdering og beregning af luftstråler, returstrømme og kuldenedfald i rum.
I tre publikationer gennemgås metoder til vurdering og beregning af luftstråler, returstrømme og kuldenedfald i rum. Desuden beskrives de teoretiske forhold langs en kold flade, forholdene langs gulve og mulige foranstaltninger mod trækgener i form af sprosser, radiatorer og indblæst varm luft. Den ene af rapporterne har særlig fokus på glasbygninger.

Sammenfatning: Undgå træk i bygninger

Bestil publikationerne:

Beregning af luftstråler og returstrømme i rum (1996)

Kuldenedfald fra kolde flader (1996)

Vurdering af luftstrømningsmodeller for glasbygninger (1995)

Forskere

Karl Terpager Andersen

Sidst opdateret 09. marts 2006