Forskningsudgivelser

Lavt elforbrug til ventilation

Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation.

Over 10 pct. af Danmarks samlede elforbrug går til drift af ventilatorer, og heraf går hovedparten til ventilation i erhvervsbyggeri. Der er derfor god fornuft i at se på mulighederne for at spare på elforbruget til ventilation. Hidtil har man primært interesseret sig for at begrænse energiforbruget til opvarmning af ventilationsluften, men energiforbruget til transporten af luft i ventilationsanlægget bør også indgå i overvejelserne.

Sammenfatning

Bestil eller download publikationerne:

Lavt elforbrug til ventilation (2003)

Målinger på ventilationsanlæg med lavt elforbrug i nyere kontorbygninger (2003)

Andre udgivelser om emnet:

Low-cost personal cooling in hot humid offices (1997)

Anvisning: Ventilationsanlæg med lavt elforbrug (1995)

Elforbrug til mekanisk ventilation (1993)

Anvisning: Energiundersøgelse af varme- og ventilationsanlæg (1990)

Varmegenvinding på ventilationsanlæg (1986)

Forskere

Niels Christian Bergsøe

Lennart Jagemar

Sidst opdateret 01. februar 2007