Forskningsudgivelse

Hybrid ventilation i kontorer og institutioner

Rapportens formål er at øge kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer.

Tilskyndelsen for at bruge hybrid ventilation er, at det under visse forhold kan være hensigtsmæssigt at begrænse den mekaniske ventilation og i højere grad udnytte naturlige drivkræfter, mens det under andre forhold kan være nødvendigt at supplere de naturlige drivkræfter i et naturligt ventila­tionssystem med mekaniske. Drivkræfterne ved hybrid ventilation er en kombination af naturlige og mekaniske kræfter.

Denne publikation har til formål at bidrage til kendskabet til principperne bag hybrid ventilation og at give nogle retningslinjer for dimensionering og styring af hybride ventilationssystemer.

Se eller download rapporten: 'Hybrid ventilation i kontorer og institutioner (2008).

Se pressemeddelelsen: 'I større bygninger er hybrid ventilation det bedste valg' (21.01. 2008).

Artikel i Forsk26: Vælg hybrid ventilation til større bygninger (11.2009)

Forskere

Søren Aggerholm, Niels Christian Bergsøe

Per Heiselberg

Sidst opdateret 03. november 2009