Forskningsudgivelse

Lavforurenende materialer kræver mindre ventilation

Brugen af lavforurenende materialer gør det muligt at reducere ventilationsbehovet betydeligt og dermed reducere energiforbruget til ventilation, uden at den oplevede indeluftkvalitet forringes

Sammenhængen mellem ventilationsrate og oplevet indeluftkvalitet varierer fra materiale til materiale. Derfor varierer behovet for ventilation til at opnå en bestemt oplevet indeluftkvalitet i forhold til hvilke materialer der anvendes. Den oplevede luftkvalitet i rum kan forbedres betydeligt, hvis der anvendes lavforurenende materialer. Forbedringen er større, end hvad der kan opnås ved en realistisk forøgelse af ventilationsraten.  Anvendelsen af lavforurenende materialer gør det muligt at reducere ventilationsbehovet betydeligt og dermed reducere energiforbruget til ventilation, uden at den oplevede indeluftkvalitet forringes. Energisparepotentialet ved anvendelsen af lavforurenende materialer er afhængig af, at ventilationsbehovet ikke er bestemt af behovet for at kontrollere det termiske indeklima.

Kort dansk sammenfatning

Resultaterne af forskningsprojektet, herunder tre afgangsprojekter fra DTU, er blevet præsenteret ved danske og internationale konferencer og faglige fora samt publiceret i konference proceedings:

The effect of using low-polluting building materials on perceived air quality and ventilation requirements in real rooms. (2008).

Saving energy for ventilation by careful selection of building materials (2008).

The effect of using low-pulluting building materials on ventilation requirements and energy use in buildings (2008).

Effects of using low-polluting building materials and increasing ventilation on perceived indoor air quality. (2007).

Effect of ventilation on perceived quality of air polluted by building materials - a summary of re-ported data In E. de Oliveira Fernandes, M. Gamerio da Silva, & J. Rosado Pinto (Eds.), Healthy Buildings HB 2006.) (2006). 

Sidst opdateret 08. september 2008