Forskningsudgivelser

Drift, vedligehold og rengøring af ventilationsanlæg

En gennemgang af driftsgrundlag for ventilationsanlæg samt to undersøgelser af, hvad tilsnavsning af ventilationsanlæg betyder for funktionen mv.

Ventilationsanlæg snavser til med tiden. Men hvilken betydning har denne tilsnavsning for indeklimaet? I tre rapporter gennemgås driftsgrundlag og -instruktioner for ventilationsanlæg samt to undersøgelser af, hvad tilsnavsning af ventilationsanlæg betyder for hhv. anlæggenes volumenstrømme, elforbrug, og for den mikrobielle forureninger, lugt og afgivelse af gasser og dampe.

Sammenfatning: Hvor ofte skal ventilationsanlæg rengøres?

Sidst opdateret 20. juni 2016