Forskningsudgivelse

BR's boligventilationskrav. Beherskes kravene og efterleves de i nye boliger?

En undersøgelse der tilvejebringer mere klarhed over, om bygningsreglementets ventilationsbestemmelser på boligområdet beherskes, og om bestemmelserne efterleves i praksis.

Med det formål at tilvejebringe mere klarhed over, om bygningsreglementets ventilationsbestemmelser på boligområdet beherskes, og om bestemmelserne efterleves i praksis, er der gennemført en undersøgelse i to faser.

I fase 1 er der på baggrund af kontakt til udvalgte kommuner, organisationer og virksomheder gennemført tekniske samtaler med en række personer, som hver på sit felt har tilknytning til området ventilationsforhold i boliger.

I fase 2 er der foretaget målinger og besigtigelser i 33 nye boliger bestående af 24 nye enfamiliehuse og 9 nye etageboliger. Boligerne er opført mellem 2007 og 2009. Undersøgelserne i boligerne omfatter måling af ventilationen, radonforekomsten og klimaskærmens tæthed samt rumluftens temperatur og relative fugtighed.

Se eller download rapporten: BR's boligventilationskrav. Beherskes kravene og efterleves de i nye boliger? (2011)


Sidst opdateret 08. september 2011