Behovsstyret ventilation i Norden

Et forskningsprojekt under Nordisk InnovationsCentre, der omhandler behovsstyret ventilation.

Et nyt forskningsprojekt under Nordisk InnovationsCentre, der omhandler behovsstyret ventilation. Forskningsprojektet løber fra juli 2006 til juli 2008.

Et overordnet mål for dette projekt er at formidle teknologi vedrørende behovsstyret ventilation og vise dens potentiale for at gavne brugernes sundhed, komfort, produktivitet og endvidere resultere i nedsatte energiregninger. Det er også målet at sætte fokus på nye muligheder for at gøre forretning for fabrikanter, konsulenter og byggefirmaer. Specifikke delmål er:

- Et overblik over sensorteknologi,  faktorer der medvirker til at beskrive behov, IEQ indikatorer og disses anvendelse inden for behovsstyret ventilation.

 - Nye muligheder med sensorer og information om deres ydeevne og hensigtsmæssige placering.

 - Information om anlæggenes ydeevne og forholdet mellem indikatorværdier og opfattet IEQ.

 - Mulighederne for at implementere behovsstyret ventilation i en række case studies.

 - Dokumenterede resultater af implementeringen af tre behovsstyrede ventilationsanlæg.

Projektets fulde titel: Demand controlled ventilation systems for energy efficiency and good indoor climate - Equipment and system requirements.

Intern projektleder: ALA

Målgruppe: Energimyndigheden, bygningsejere, producenter, rådgivere

Samarbejdspartnere: Forskningen udføres som en fælles indsats af Chalmers Tekniske Højskole (CTH, Sverige), Statens Byggeforskningsinstitut (SBi, Danmark) og Norwegian University for Science and Technology (NTNU, Norge) og også med forbindelse til VTT Building and Transport (Finland). Det er af vital betydning, at industrien involveres aktivt i arbejdet. En række firmaer skal danne et resurseområde for kompetence- og informationsudveksling, og dette skal planlægge og udføre udvalgte demonstrationsprojekter. Firmaernes interesse er hovedsageligt supplerende på områder, der er relevante for anvendelsen af behovsstyret ventilation som fx drift af ejendomme, ventilation, kontrolsystemer, sensorteknologi, rådgivende ingeniører etc.

Rekvirent: Nordisk InnovationsCenter

Forskere

Alireza Afshari

Sidst opdateret 22. maj 2008