Forskningsartikel

Behovsstyret ventilation det bedste til børneinstitutioner

Undersøgelse i otte børneinstitutioner af hvilken af de to typer ventilation, mekanisk ventilation og naturlig ventilation, der er den bedste løsning til institutionerne.

I Bygningsreglementet kræves det, at børneinstitutioner skal mekanisk ventileres, men enkelte institutioner har fået dispensation til at etablere naturlig ventilation. I en ny undersøgelse af otte børneinstitutioner har seniorforsker Alireza Afshari stået i spidsen for en undersøgelse af, hvilken af de to typer ventilation, der er den bedste løsning til institutionerne. Det viser sig, at ingen af dem opfylder behovet for ventilation.

Det skyldes, at både den naturlige og mekaniske ventilation ofte er dimensioneret til en gennemsnitlig personbelastning, der sjældent forekommer i virkeligheden. Der kan være både for mange eller færre børn i et rum end forventet. En enkelt løsning ville være at bruge rummene efter den forventede belastning. Men det er faktisk meget tidskrævende og yderst forstyrrende for både personale og børnenes leg og aktiviteter.

Der skal noget andet til: Behovsstyret ventilation. Denne type ventilation har som ordet siger den åbenlyse fordel, at systemets kapacitet og fleksibilitet er dimensioneret til at kunne tilpasses efter det antal personer, der til hver en tid befinder sig i rummene. Denne løsning kan levere den korrekte luftmængde på rette tid og sted, mens luftmængden falder, når der ikke er så mange børn i rummet. Løsningen har også den fordel, at ventilationen er automatisk, hvilket betyder, at den ikke kræver opmærksomhed fra personalet.

Behovsstyret ventilation er umiddelbart dyrere end både naturlig og mekanisk installation, fordi den kræver et avanceret styre- og  reguleringssystem og en mere omfattende installation.

”Men ved den rigtige udformning af behovsstyret ventilation, kan der spares meget energi samtidig med, at luftkvaliteten forbedres”, siger Alireza Afshari.

Dette skal også ses i sammenhæng med, at man i fremtiden af hensyn til børnenes sundhed formodentlig vil stille strengere krav til den indendørs luftkvalitet og komfort.

Læse hele artiklen 'Behovsstyret ventilation det bedste til børneinstitutioner' i HVAC-magasinet nr. 11 2009, side 40.

Artikel i Forsk27: Behovsstyret ventilation det bedste til børneinstitutioner (03.2010)

Forskere

Alireza Afshari

Sidst opdateret 26. marts 2010