Forskningsudgivelse

Sundhedseffekter af partikelforurening i indeluften

En undersøgelse der viser, at reduktion af partikler i indeluften i boliger har sundhedsfremmende effekt.

I forskningsprojektet er undersøgt mulighederne for reduktion af partikler i boligluften og eventuelle sundhedsfremmende effekter heraf. Det er vist, at udendørs forurening med partikler kan forårsage overhyppighed af en række sygdomme som lungekræft, kredsløbssygdomme og forværring af luftvejssygdomme. Effekterne har en størrelse, så det kan antages, at partikelforurening forårsager flere tusinde dødsfald i Danmark om året. Mennesker opholder sig dog indendørs i ca. 90% af tiden og der er begrænset viden om kilder og forureningsniveauer i bygninger.

Partikelforureningen i boliger skyldes primært trafik nær boligen og indvendige kilder særligt i forbindelse med forbrænding eller overflader med høje temperaturer. Niveauerne inde er ofte over niveauerne ved meget forurenede gader.

Undersøgelsen er gennemført i ældre menneskers boliger. Eksponeringsforskellene fra det normale til meget ren luft blev opnået ved at fjerne eller indsætte filtre i små recirkulerende enheder, der blev opsat i boligerne. Derved kunne opnås store eksponeringskontraster uden behov for at manipulere beboernes adfærd og trafikken.

Undersøgelsen viste, at afslapning af blodårer, som er vigtig for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper, bliver bedre hos ældre mennesker, når man fjerner partikler fra luften i deres lejlighed.

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med lægelig ekspertise fra Københavns Universitet .

Forskningsresultaterne fremgår af artiklen:

Bräuner, E.V., Forchhammer, L., Møller, P., Barregard, L., Gunnarsen, L., Afshari, A., Wåhlin, P., Glasius, M., Dragsted, L.O., Basu, S., Raaschou-Nielsen, O., & Loft, S. (2008). Indoor particles affect vascular function in the aged: An air filtration-based intervention study. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 177, 419-425.

Se pressemeddelelsen: 'Partikelfiltre i boliger gavner sundheden' (17.02. 2009).

Forskere

Lars Gunnarsen, Alireza Afshari

Elvira Vaclavik Bräuner, Lykke Forchhammer, Peter Møller, Lars Barregard, Peter Wählin, Marianne Glasius, Lars Ove Dragsted, Samar Basu, Ole Raaschou-Nielsen og Steffen Loft.

Sidst opdateret 06. juni 2012