BSim Nyhedsbrev 2010/1

Nyhedsbrevene beskriver kort den seneste udvikling af BSim programpakken.

Nyheder i BSim

Den seneste version af BSim er 6,10,7,5. og af BSim hjælpen 6,10,7,7.

Bygningsintegreret opvarmning og køling

Den planlagte opdatering af BSim hvor bygningsintegrerede systemer til opvarmning og køling, som virker ved at cirkulere væske i slanger integreret i den termiske masse i bygningen er implementeret, og blev udsendt sammen med opdatering 6,9,10,30.

Ny jord

Der arbejdes i øjeblikket på at implementere en ny beskrivelse af jorden i BSim. Hidtil har jordtemperaturen været beskrevet relativt simpelt ved en maksimumtemperatur, en minimumtemperatur samt en dato for førstnævnte. Ud fra de to temperaturer har BSim beregnet en sinusvariation af jordtemperaturen. Tilsvarende metode har været anvendt til beskrivelse af jordens fugtindhold.

Denne metode er imidlertid meget simplificeret, idet den ikke tager hensyn til at varmetabet fra bygningen opvarmer jorden under og omkring bygningen. I den nye jordbeskrivelse fastlægges jordtemperaturen på baggrund af de relevante parametre som indgår i modelbeskrivelsen. Dette medfører at der tages højde for bygningens bredde, jordens varmeledningsevne, terrændækkets U-værdi, den gennemsnitlige indetemperatur og den gennemsnitlige udetemperatur. Resultatet er en beskrivelse af temperaturen umiddelbart under terrændækket, varierende fra bygningens midte til bygningens rand.

Den nye jord-model forventes implementeret i BSim i forbindelse med næste opdatering.

Batch afvikling af simuleringer

VI arbejder i øjeblikket på at implementere en funktionalitet som tillader automatisk afvikling af simuleringer.

Det overordnede mål er at udvikle BSim med parametervariation så mange forskellige designmuligheder kan afprøves på en systematisk måde. Parametervariation vil også gøre det muligt at foretage sensivitets- og usikkerhedsanalyser.

Den første del er implementeret i den nuværende opdatering, men vil blive udvidet i løbet af efteråret.

Kurser

Der er planlagt følgende BSim kurser:

Kurserne arrangeres i samarbejde med Danvak, som varetager tilmelding og betaling.

Nye artikler om BSim

Der er ikke udgivet artikler om BSim siden sidste nyhedsbrev.

Se alle udgivelser med relation til BSim her.

Diverse

Center for bygningssimulering

SBi arbejder i øjeblikket sammen med DTU og AAU om etablering af et center uden mure for bygningssimulering. Det er tanken at BSim skal være et af de centrale værktøjer i denne sammenhæng, men også andre programmer forventes at tage del i samarbejdet. Der vil i løbet af opstarten blive arrangeret 2 seminarer som skal informere de kommende brugere af centeret om de tanker der ligger bag oprettelsen. Desuden vil der blive indlæg fra inviterede udenlandske talere som har medvirket til oprettelsen af lignende organisationer. 

Der vil blive udsendt invitationer til arrangementet på BSim's brugerforum lige som det vil blive annonceret her i nyhedsbrevene.

BSim's verden

BSim vinder stadig stigende udbredelse uden for Danmarks grænser. På nedenstående kort kan du se hvor i verden BSim benyttes.


BSim World


Sidst opdateret 04. august 2010